Oan Moonens

KONNEKTOR resident

© Hanse Cora

A LUCA School of Arts Film graduate, Oan Moonens adopts anthropological work methods in her film practice, as illustrated by her graduation project ‘Entre-deux’. Two boys are followed in a bus making its way to the sports club. During the ride, the boys talk about crisps, things that pass by the window and what happened yesterday. Conversations that seem erratic, yet open up a whole world once you really take a look at it. ‘Entre-deux’ is a film about being on the road and a research on public interactions in an urban landscape. That said, Moonens truly creates an ode to the mundane, the complexity of simple conversations and the ever-present space inbetween.
Moonens constructs a portrait of the port during her stay, as she kindles the romance and poetry of a village amidst an overwhelming industrial zone. A stranger in this industrious environment, she scrutinizes and unravels its various dynamics. Who approriates and utilizes this place? Where can freedom be found? How can we move ourselves between all these elements? Eventually, Moonens images an intricate dialogue between nature, industry and people in her currently entitled project ‘Guidon du Club’.
Oan Moonens studeerde vorig jaar af in de richting film aan LUCA School of Arts. In haar filmwerk past ze antropologische werkmethodes toe die ook in haar films doorschemeren. In haar afstudeerwerk ‘Entre-deux’ worden twee jongens in de bus op weg naar de sportclub gevolgd. Doorheen deze tocht hebben de jongens het over zakjes chips, wat er passeert langs het raam of wat er gisteren is gebeurd. Conversaties die achteloos lijken maar echter een hele wereld openen vanaf je er écht naar kijkt. ‘Entre-deux’ is een film over het onderweg zijn en een onderzoek naar openbare interacties in het stadslandschap. Zo creëert Moonens in haar werk een ode aan het dagelijkse, de gelaagdheid van simpele conversaties en de ruimte die er altijd is.
Moonens werkt tijdens haar residentie aan een beeldend portret van de haven. Gelegen in een overweldigend industriegebied zoekt ze naar de romantiek en poëzie van deze plek. Als een onbekende gaat ze op ontdekking en ontrafelt de verschillende dynamieken in dit beladen landschap. Wie eigent zich deze plek toe? Waar is de vrijheid? En hoe bewegen we ons hiertussen? Uiteindelijk brengt Moonens onder de werktitel, ‘Guidon du Club’ zo de dialoog tussen natuur, industrie en mensen in beeld.