Dienst der Gedroomde Gewesten

KONNEKTOR resident
Facebook Dienst der Gedroomde Gewesten

© Hanse Cora

A socially artistic collective, Dienst der Gedroomde Gewesten engages in experimental projects with which they are able to imagine the city. Founded in Ypres, the diverse collective consists of nine young people sharing an affinity with urban grounds, while each coming from a different background – from urban planning and development and architecture, over visual arts and woodwork, to journalism and social work. Their name refers to the public service ‘Dienst der Verwoeste Gewesten’, originally established in order to guide the post-war reconstruction towards a good end. While the reconstruction back then usually came into being by clerks in their dusty departments, the collective strives to perform an equal reconstruction by going into the city and prioritising the imagination along the way.
Driven by urbanisation, Dienst der Gedroomde Gewesten explores the landscape of peripheral areas in Kerkbrugge-Langerbrugge. The slopes and lines of the landscape is their leading guide during their walks, namely because their route is consistently determined by the cables that connect the high-voltage power lines with each other. Along the way, they document the trail in their own fashion: analogue photography, sketches and field and sound recordings. A journey through a landscape so obstinately defined by these apparent landmarks, the assembly of that documentation is called ‘PYLON WALKS’.
Dienst der Gedroomde Gewesten is een sociaal-artistiek collectief dat experimentele projecten opzet waarmee ze de stad willen dromen. Het collectief werd opgericht in Ieper en bestaat uit negen jonge mensen met een affiniteit voor de stad. Hun achtergronden zijn divers en gaan van stedenbouw en architectuur tot beeldende kunst, houtbewerking, journalistiek en sociaal werk. De naam van de Dienst verwijst naar een overheidsdienst die werd opgericht om de naoorlogse wederopbouw te begeleiden; de Dienst der Verwoeste Gewesten. Waar die wederopbouw vroeger gebeurde door ambtenaren in stoffige bureaus, wil het collectief dit doen door de stad in te gaan en daarbij de verbeelding voorop te stellen.
Gedreven door stedelijkheid onderzoekt Dienst der Gedroomde Gewesten in Kerkbrugge-Langerbrugge het landschap van de periferie. Samen wandelen ze door de omgeving geleid door de lijnen in het landschap. Hun route wordt namelijk telkens bepaald door de kabels die de hoogspanningsmasten met elkaar verbinden. Gaandeweg documenteren ze hun tocht op hun eigen manier: analoge foto’s, schetsen en geluidsopnames. Deze documentatie willen ze samenbrengen in een neerslag van de omgeving onder de naam ‘PYLON WALKS’. Een tocht door het landschap dat zo eigenzinnig is bepaald door deze uitgesproken landmarks.