Info

 

Gouvernement is an interdependent, nomadic and cultural platform in Ghent; a project appealing to a variety of people and disciplines, always emphasizing cross-fertilization, trial & error and the unexpected. We aim to question, research and explore new ways of developing and presenting multidisciplinary interactions.

Stay in touch. Subscribe to our newsletter.

 

Gouvernement is een nomadisch en cultureel platform in Gent dat zich positioneert tussen de verschillende segmenten van cultuur, gericht op een divers publiek en diverse disciplines met de klemtoon op cross-overs, trial & error en het onverwachte. We bevragen, onderzoeken en verkennen actief nieuwe manieren om multidisciplinaire interacties te (laten) ontwikkelen en presenteren.

Blijf bij ons. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

 


 

Night Shift

Night Shift is a nomadic project creating an artistic playground in the iconic landmark of a large art organisation or institution. Artists from different disciplines can present work in an informal setting and make collective use of the eclectic, public platform provided by Gouvernement and the partners involved. As actions and interventions succeed each other swiftly, they intertwine and interconnect with the building, the public and each other. 

Night Shift Instagram 

Als nomadisch project creëert Night Shift telkens een artistiek speelveld in een iconisch gebouw van een grote kunstenorganisatie of -instelling. Artiesten uit verschillende disciplines kunnen werk presenteren in een informele setting en daarbij gezamenlijk gebruik maken van het eclectische en publieke platform teweeggebracht door Gouvernement en de betrokken partners. In een wervelende programmatie van interventies en experimenten laat elke actie een uniek spoor achter en verweeft het zich met het gebouw, het publiek en elkaar. 

 

KONNEKTOR

In the transitional area Langerbrugge-Zuid, KONNEKTOR takes place. Starting off with an in-depth and on-site residency programme in the Summer of 2020, it fosters co-creation by artists for the public highlight in the context of Light Festival Ghent 2021. The park around the iconic electricity plant, that used to light up the streets of Ghent at night, becomes the suitable decor for an artistic journey relevant and appropriate to the incredible landscape, the rich history and the neighbourhood.

KONNEKTOR is an initiative by Gouvernement and well-supported by active partnerships and co-productions with Light Festival Ghent, the municipality of Evergem, North Sea Port, Project group Gentse Kanaalzone, Arts platform PLAN B, Arts centre Vooruit, OBRA|Baken and Comeet. As a supralocal cultural project, KONNEKTOR is also funded by the Flemish government.

KONNEKTOR Instagram & Facebook

In het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid speelt zich in het kader van Lichtfestival Gent 2021 KONNEKTOR af. Het project start met een diepgaand residentieprogramma ter plekke in de zomer van 2020, waarna kunstenaars het traject mee vormgeven. Het park rond de iconische elektriciteitscentrale, die vroeger de Gentse straten van nachtlicht voorzag, vormt het toepasselijke decor voor een kunstparcours op maat van het bijzondere landschap, de rijke geschiedenis en de buurt.

KONNEKTOR is een initiatief van Gouvernement en steunt op actieve partnerschappen en co-producties met Lichtfestival Gent, Gemeente Evergem, North Sea Port, Projectgroep Gentse Kanaalzone, Kunstenplatform PLAN B, Kunstencentrum Vooruit, OBRA|Baken vzw en Comeet vzw. Als bovenlokaal cultuurproject wordt het ondersteund door de Vlaamse Overheid.

 

NWNM

Nomadic Workspace for New Masters is a residency programme fully dedicated to the (individual) artist and his needs.

Nomadische Werkplaats voor Nieuwe Meesters is een residentieprogramma volledig gewijd aan de (individuele) kunstenaar en diens noden. 

 

Collab

Gouvernement thoughtfully invests in meaningful collaborative projects and valuable partnerships, as every project has its specific needs. Besides our long-term partnership with Kunstencentrum Vooruit, we collaborate on a temporary base with CAMPO, Beursschouwburg, De Studio, Opera Ballet Vlaanderen, de theatermaker, Decoratelier, NTGent, KASK and LUCA School of Arts.

Gouvernement investeert gericht in weloverwogen collaboratieve projecten en waardevolle samenwerkingen, aangezien elk project zijn eigen noden heeft. Naast onze langetermijnsamenwerking met Kunstencentrum Vooruit, werken we op projectmatige basis samen met CAMPO, Beursschouwburg, De Studio, Opera Ballet Vlaanderen, de theatermaker, Decoratelier, NTGent, KASK en LUCA School of Arts.

 

 

Contact

Nele Keukelier – general coordination / algemene coördinatie

David Dumont – project coordinator / project coördinator KONNEKTOR

Eva Pot – general communication / algemene communicatie

 

Laurens Mariënproject associate / projectmedewerker Night Shift

Vincent Focquetproject associate / projectmedewerker Night Shift

Leontien Allemeerschproject associate / projectmedewerker KONNEKTOR

Hanse Cora – project associate / projectmedewerker KONNEKTOR

Valentine Galeyn – project associate / projectmedewerker KONNEKTOR

 

Info

info@gouvernement.gent
www.gouvernement.gent
facebook.com/gouvernementgent
instagram.com/1.gouvernement

 

Varia

In October 2017, Gouvernement published After the Midst, a multi-layered visual and textual interpretation of HOOGTIJ/laagtij, Gouvernement’s performance-festival on rituals of celebration. Gouverneur, the blonde barley beer brewed by Gouvernement, is available at Vooruit Café, Campo Victoria and Campo Nieuwpoort.

In oktober 2017 publiceerde Gouvernement After the Midst, een gelaagde tekstuele en visuele interpretatie van HOOGTIJ/laagtij, een performance festival over rituelen van feest. Gouvernement brouwt ook een blond gerstbier, Gouverneur, dat verkrijgbaar is in Vooruit Café, Campo Victoria en Campo Nieuwpoort.