09.11.2020 — 20.11.2020
Mustaf Ahmeti
residentie, NWNM

 

Deel van NWNM


 

 

 

Mustaf’s praktijk vertaalt zich naast acteren ook in fysiek-abstract-beeldend werk, performance. Hij zet het lichaam centraal als onderzoeksgebied om het lichaam en het denken te dekoloniseren en met elkaar te verbinden. Aan de hand van rituelen doet Mustaf een poging om de scheiding tussen de mens ‘het vreemde’de mens & de natuur te ontmantelen. Door los te komen van ideologieën, waarden & normen en waarheden om onszelf te (her-)ontdekken en daarmee ‘het vreemde’.