17.08.2020 — 28.08.2020
Dounia Mahammed & Roos Nieboer
zomerresidentie, Vooruit

 

Dounia Mahammed on wpZimmer
Facebook event

Deel van het Gouvernement in-Vooruit-residentieprogramma
Met de steun van Stad Gent / Cultuur Gent en Vooruit

 


 

 

Al meermaals geprezen om haar virtuoze omgang met woord, klank en ritme, toont Dounia Mahammed zich in haar praktijk bijzonder gevoelig voor taal, humor en beeldend denken. Ze zet haar brede interesse voor sociale kwesties, filosofische bespiegelingen en de poëzie van het alledaagse om in voorstellingen die verlangen iets te verklappen over de mens en het mens-zijn. Net als Mahammed dribbelt Roos Nieboer met losse associaties tussen woord, beeld en betekenis waardoor ze vlot de verbeelding van de toeschouwers prikkelt. Op zoek naar manieren om meer grip te krijgen op de werkelijkheid, verwerkt ze thema’s zoals de publieke ruimte, sociale interactie en ‘het normale’ vs. ‘het absurde’ in haar performances, teksten en textiel werken.

In ‘PANIC & OTHER ATTACKS’ gaan Mahammed en Nieboer op zoek naar recepten die ons kunnen redden in moeilijke situaties. Van de weeromstuitende gedachten behandelen vragen zoals “Wat te doen als je aangevallen wordt door paniek?”. Of, wat te doen als je aangevallen wordt door een ijsbeer? En is dat wel de juiste vraag? Luidt de vraag niet eerder: wat te doen opdat we op onze hoede kunnen blijven voor de aanval van een ijsbeer?” Zoals telkens het geval in haar praktijk kanaliseert Mahammed haar karakteristieke associatieve gedachtegangen in dit project: één ding leidt al snel en soms verrassend tot het ander waarbij ze telkens de twijfel als verwondering voor de wereld koestert.

Een eerste voorsmaakje van hun bewogen-muziek-en-tekst-werk valt te ontdekken op het toonmoment op 28 augustus. We raden je aan om ruim op voorhand je zitje te reserveren vanwege een gelimiteerde capaciteit.

 

 

© Michiel Devijver