Nomadische Werkplaats voor

Nieuwe Meesters

 

 

Nomadisch Werkplaats voor Nieuwe Meesters is een residentieprogramma dat zich volledig wijdt aan de (individuele) kunstenaar, hun praktijk en hun (ontwikkelings)noden. Met de artiesten als het kompas verloopt elke residentie op basis van de persoonlijke behoeften, zodat er telkens een gepaste ondersteuning gegarandeerd is.

Of het nu werken op een open veld, in een black box of ergens tussenin is: NWNM stimuleert en koestert nauwgezet het potentieel van de kunstenaar.

NWNM wordt ondersteund door Vooruit, Opera Ballet Vlaanderen Gent en d e t h e a t e r m a k e r.

 

Nomadic Workspace for

New Masters

 

 

Nomadic Workspace for New Masters is a residency programme fully dedicated to the (individual) artists, their practice and their needs for development. With the artists as its principal compass, every residency is made according to the particular requirements expressed by the artists in order to offer them the appropriate support.

Be it working on a field en plein air, inside a black box or somewhere in-between: NWNM thoroughly stimulates and fosters the artist’s potential.

NWNM is supported by Vooruit, Opera Ballet Vlaanderen Ghent and d e t h e a t e r m a k e r.