01.03.2021 — 31.03.2021
PYLON WALKS
tentoonstelling, Konnektor

Deel van het Konnektor traject


In augustus 2020 resideerde een delegatie van Dienst der Gedroomde Gewesten een week aan de Gentse kanaalzone in Langerbrugge. Met een focus op de ingrijpende aanwezigheid van elektriciteit in het landschap, waagde de Dienst zich aan Pylon Walking. Met als startpunt het hoogspanningsnet dat vertrekt aan het substation in de Burggravenlaan, doorkruisten ze het natuur- en industriegebied onder de immer aanwezige zwevende kabels en langs de talloze hoogspanningsmasten. Die masten volgen niet het pad van de mens, de auto, noch de natuur. De hoogspanning kent zijn eigen wegennet, dwars door weilanden, natuurgebieden en zelfs voortuinen. Het onderzoek omvatte vier wandelingen die in verschillende media gedocumenteerd werden. Het veldwerk mondde uit in PYLON WALKS, een soundscape, publicatie en deze expo waarin ze de overheersende infrastructuur van elektriciteit in dit bijzondere landschap trachtten te vertalen. De soundscape beluister je via de QR-code. De Dienst der Gedroomde Gewesten nodigt u met deze expo graag uit om zelf aan Pylon Walking te doen. Kijk tijdens uw verdere tocht dus zeker in de lucht, raadpleeg de kaarten in de publicatie en volg de zwarte lijnen.

PYLON WALKS kan je bezoeken vanaf 1 maart 2021 t.e.m. 30 april in het Koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid. Alle info vind je hier

Alle info over het project, de publicatie en podcast vind je hier