13.07.2020 — 27.07.2020
Monica Ruiz Loyola
residentie, Konnektor

Deel van het Konnektor-project


Monica Ruiz Loyola laveert tussen Mexico (haar land van afkomst), Gent (haar huidige verblijfsplek) en daar waar haar praktijk haar leidt. Na een opleiding Kunst en Design aan de National Autonomous University of Mexico (UNAM), koos Monica voor multimedia en digitale kunst, wat zich later vertaalde in een beurs om een Master in Digital Arts te volgen aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. In haar symbiose van kunst en technologie richt ze zich op de reflectie tussen het analoge en digitale, alsook op het geheugen, het leven en de dood. Via interactieve installaties en performances worden die onderwerpen telkens op verschillende manieren samengevoegd en belichaamd, om zo onze rol in de wereld te achterhalen en persoonlijke tot zelfs sociale problemen te vertolken.

De zoektocht naar de identiteit van Kerkbrugge-Langerbrugge behelst de rode draad in haar residentie. Met als werktitel ‘Mechanische reconstructie van het geheugen. Het beeld tegen de vergetelheid’, focust haar onderzoek op de geschiedenis en herinneringen van objecten en afbeeldingen – de associatie met de klassieker A la recherche du temps perdu van Marcel Proust dient zich hier dan ook spontaan aan. Ruiz Loyola concentreert zich op de verzameling van zulke mentale connecties, verhalen, objecten en foto’s die inwoners van Kerkbrugge-Langerbrugge hechten met de geschiedenis van en het leven rond de oude elektriciteitscentrale. Met ‘Collective Conversatie’ wordt haar onderzoek vertaald in een audiovisuele installatie. In afwachting van een geschikt fysiek toonmoment hiervoor, wordt er gewerkt aan online video-trailer.

Meer info over het project van Monica vind je hier