31.08.2020 — 04.09.2020
Jan Wallyn
residency, Vooruit

Instagram Jan Wallyn

Deel van het Gouvernement in-Vooruit-residentieprogramma
Met de steun van Stad Gent / Cultuur Gent en Vooruit