07.06.2021 — 13.06.2021
Charlotte Peys
residentie, NWNM

Deel van NWNM


.

Charlotte Peys onderzoekt het relationele en performatieve karakter van tekenen en schrijven. Het is een trekken van lijnen, het zichtbaar maken van onderliggende verbindingen, het openvouwen van ruimtes. Ze trekt lijnen tussen mens en niet-mens, tussen wat was en wat is, tussen feit en fictie, tussen mens en omgeving en zoekt naar de meest passende vorm om een gesprek mogelijk te maken.

Tijdens de residentie wil Charlotte de mogelijkheid van een ritueel als een manier om onze plaatsgebonden relatie te versterken onderzoeken. Hoe kunnen we ons verhouden, vertakken tot wat ons omgeeft? Tot dat waar we om geven? Kan het performatieve, relationele en speculatieve karakter van tekenen hierbij een rol spelen? Hoe laten we het magische van een plek overlopen in ons menselijke denken? Hoe zou zo een verbindende cartografie er uit kunnen zien?

www.charlottepeys.be