Charlotte Peys

deel van Night Shift Oostende


Charlotte Peys is gefascineerd door tekenen als een relationele en performatieve aangelegenheid. Het is een tekening van lijnen, het zichtbaar maken van onderliggende verbanden, het ontvouwen van ruimtes en plaatsen, het naaien van relaties en het oprekken van de verbeelding. Ze is geïnteresseerd in het trekken van lijnen tussen menselijk en niet-menselijk, tussen wat was en wat is, feit en fictie en zoekt naar de meest geschikte vorm om een wederkerige uitwisseling mogelijk te maken.